当前位置: Chrome插件首页 > 图片插件 > Zing Me Utility Chrome插件

Zing Me Utility Chrome插件

图片插件

Zing Me Utility Chrome插件图文教程

Zing Me Utility - trải nghiệm Zing Me theo cách mới.
Zing Me Utility (ZMU) là tiện ích được hợp thành từ Zing Me Upload và Zing Me Zoom. Với Zing Me Utility, bạn sẽ có cả chức năng của Zing Me Upload và Zing Me Zoom chỉ trong 1 extension.

Tính năng:
- Hiển thị ảnh lớn trên Zing Me, Facebook và Flickr khi rê chuột lên ảnh nhỏ (avatar, ảnh bìa album...)
- Upload ảnh từ trang web khác trực tiếp lên Zing Me mà không cần phải lưu về máy. Chỉ cần nhấp chuột vào ảnh trên 1 trang web bất kỳ, kéo thả về góc phải trình duyệt, cửa sổ upload sẽ đăng ảnh lên Zing Me ngay lập tức.
- Ở một số website như me.zing.vn hoặc flickr.com, ZMU cho phép kéo thả ngay trên ảnh nhỏ, ZMU tự động tìm kiếm upload ảnh lớn tương ứng.


Change logs:
Next release:
- Login box while trying upload photos without logged-in.
- Take a screenshot and upload it to Zing Me without saving to local computer disk.
- Emoticons

Version 1.1.1.*:
- Watermark for photos uploaded by Zing Me Utility.
- Context Menus and Toolbar Button to enable upload form some special websites (such as Flickr).
- 'Cooler' alert box.

Version 1.1.1:
- Integrated ZMU and ZMZ
- Fixed bugs conflict with some websites (Zing MP3, Eximbank, Webmail...)
- Auto detect large images to upload while dragging small images.

Version 1.0:
- First release. 查看更多

Zing Me Utility Chrome插件图片

  • Zing Me Utility插件图片

Zing Me Utility基本信息

插件名称:Zing Me Utility 插件作者: 插件语言:Tiếng Việt 官方站点:暂无官方站点 插件唯一标识:obgoomapmhikdlcagfkppefjpjlleicg

Zing Me Utility用户数和评分

下载次数:1205 用户评分:4.26316 (共5分) 参与评分人数:38

Zing Me Utility文件信息

当前版本:1.1.2.1 最后更新日期:2020-02-05 文件大小:234KB

Zing Me Utility下载地址

本站下载 已有 1205 人成功下载

Zing Me Utility相关插件

Zing Me Utility同类插件推荐

Lord Shiva Wallpapers HD for New Tab Chrome插件

图片插件 2020-01-23 05:42:26

我们的扩展湿婆神壁纸将完全改变你的显示器屏幕!安装了我们的扩展后,你会得到美丽的彩色背景,你可以在工作中享受。该扩展将在令人惊叹的湿婆神壁纸上取代你浏览器的无聊主题。因为,我们认为你的新账单值得更多!这就是为什么我们创建了我们的湿婆神壁纸系列,因为你喜欢它!每当你在浏览器中打开一个新标签时,你都会等待一个新的精彩主题!
开始享受令人惊叹的高分辨率照片和其他伟大功能的宏伟集合。在我们的扩展

Kpop SHINee Wallpapers HD New Tab Chrome插件

图片插件 2019-04-21 07:55:47

使用此应用程序将默认的新标签更改为 kpop shinee 新标签。
kpop shinee 壁纸的一个美丽而酷的集合正在等着你,它拥有有史以来最丰富和最受欢迎的 imgs。我们的目标是为世界各地的人们带来令人惊叹的新标签。将您的 chrome 和 chrome os 标签带到我们团队亲自为您提供的生活中。每个壁纸都是杰作 -- 安装它可以看到更多! kpop shinee 新标签的主

Vaporwave HD New Tab wallpapers Chrome插件

图片插件 2019-03-17 13:23:49

你的浏览器将与应用程序 Vaporwave 一起以新鲜的颜色播放!这个应用程序是组织书签的一种新方法!安装我们的应用程序,您将能够享受您最喜欢的主题的高质量照片。现在开始在你的电脑上工作,漂亮的壁纸将在新标签上等着你,而不是无聊的习惯性背景!在我们的应用程序中,我们收集了最受欢迎的照片和图像,很多独特的主题与 Vaporwave。大量可用的壁纸选择将以其多样性取悦你!每天,你都会和我们一起在新标签

Bulk Download Images(ZIG) Chrome插件

图片插件 2015-01-27 19:44:13

zzllrr成像野人( ZIG ) =图像工具4合1 =图片下载(批量下载图片) 屏幕抓拍 照片编辑器和放大器;瓦工
┏━━━━━━━━━━━━━┓

ZIG - zzllrr成像野人

批量图片下载
和放大器;屏幕抓拍
和放大器;更多...

┗━━━━━━━━━━━━━┛

记得 1和分享ZIG http://goo.gl/ n8SMk
zzllrr赞赏通过支付宝/支付宝你的捐款<

Plus Image Chrome插件

图片插件 2015-02-01 00:29:38

显示图像,而不是在GooglePlus链接
页面上的图像链接到的图像转换。

关注!

如果你想扩展工作网站* google.com除了plus.google.com - 包括跨浏览器通过与参数

的chrome.exe - 禁用网络安全运行的Chrome函数调用

Witches HD Wallpaper Theme Chrome插件

图片插件 2019-09-03 17:35:39

安装女巫新标签主题,并在每次打开新标签时探索无畏女巫的高清壁纸。
★我们的女巫主题包括什么?这个扩展提供了大量高清女巫壁纸。你可以选择一个幻灯片选项,享受一个漂亮的女巫壁纸秀。你也可以洗牌所有的壁纸,或者只有你最喜欢的女巫壁纸。如果你愿意,你可以定制背景并添加多达 20 张自己的照片。我们定期添加新图片。此外,我们的女巫扩展不包括广告或任何隐藏的捕捉! 此扩展还提供了对您最常访问的网站的

Dogs Gallery Chrome插件

图片插件 2016-12-18 05:33:09

App shows HD photo gallery of dogs, doggie and puppies. Use feature add pictures.
Dogs Gallery includes HD photos about sweet dogs, doggie and puppies like Pugs, Labrador, Bulldogs, Husky or Dalma

Ancient Greece HD Wallpapers New Tab Theme Chrome插件

图片插件 2019-03-17 11:13:27

沉浸在古希腊的历史中,每次打开新标签时,都可以欣赏迷人的高清壁纸图像。每次你打开一个新的标签,了解更多关于雅典卫城、阿波罗和波塞冬神庙、奥林匹亚遗址等等的信息。
功能:
每个新标签都有令人惊叹的图像和谷歌搜索
指尖的应用程序和书签
快速访问大多数访问过的网站
自定义背景: 最多 20 张个人图片天气信息日期和时间放松音乐
访问

Fotoefectos, editor de fotos Chrome插件

图片插件 2015-04-05 19:20:40

装裱照片编辑器效果和拼贴与您的照片
网上的照片与你的图片添加边框效果或创建卡编辑器。
可以使拼贴画和效果的照片与自己的自定义fotods无下载任何程序:
相框多变
基金的照片
爱和生日贺卡( !理想的恭维和打印)
有趣的蒙太奇照片< BR / 。 > (凉爽! )
日历。
影响和类型Instagram的滤镜。一切都可以用图片想到,在fotoefectos 。
fotodivertirse !con",1,[["装裱",1

Fortnite Game Battle Ground HD NewTab Chrome插件

图片插件 2019-03-17 08:56:01

这个扩展将用 fortnite 游戏战场背景的新标签来改变默认的新标签。
查看我们的 fortnite 游戏战场扩展!一个独特的壁纸扩展,拥有一个巨大的酷 imgs fortnite 游戏战场图库!如果你是 fortnite 游戏战场的超级粉丝之一,你已经找到了正确的应用程序。我们的目标是为世界各地的人们提供优秀的标签。用交付给你的顶点徽标壁纸让你的主屏幕新标签恢复活力。每个壁纸都是精

My Panda New Tab Chrome插件

图片插件 2017-12-29 08:51:31

Pandas are loved animals. Enjoy an adorable different wallpaper image of a Panda with every new tab for Chrome.
Customize your New Tab page and enjoy adorable wallpaper images of pandas with every