当前位置: Chrome插件首页 > 图片插件 > draugiem.lv stalkeris Chrome插件

draugiem.lv stalkeris Chrome插件

图片插件

draugiem.lv stalkeris Chrome插件图文教程

Apskati citu lietotātju profila bildes efektīvi, saglabājot anonimitāti. Autors: Elvijs Ostrovskis (ostrovskis.com).
Apskati citu lietotātju profila bildes efektīvi, saglabājot anonimitāti.
Autors: Elvijs Ostrovskis (ostrovskis.com). 查看更多

draugiem.lv stalkeris Chrome插件图片

  • draugiem.lv stalkeris插件图片

draugiem.lv stalkeris基本信息

插件名称:draugiem.lv stalkeris 插件作者: 插件语言:English 官方站点:暂无官方站点 插件唯一标识:mpdkhaggfhfbgnioajgagnhiigbdapbj

draugiem.lv stalkeris用户数和评分

下载次数:119 用户评分:4.6 (共5分) 参与评分人数:5

draugiem.lv stalkeris文件信息

当前版本:1.0.0 最后更新日期:2020-05-25 文件大小:295KiB

draugiem.lv stalkeris下载地址

draugiem.lv stalkeris相关插件

draugiem.lv stalkeris同类插件推荐

酒店 新标签页 高清壁纸 热门壁纸 主题 Chrome插件

图片插件 2019-05-26 22:15:21

酒店(又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈,台湾作饭店,港澳、马来西亚、新加坡等作酒店)其基本定义是提供安全、舒适,令利用者得到短期的休息或睡眠的空间的商业机构。
一般地说来就是给宾客提供歇宿和饮食的场所。具体地说饭店是以它的建筑物为凭证,通过出售客房、餐饮及综合服务设施向客人提供服务,从而获得经济收益的组织。酒店主要为游客提供住宿服务、亦生活的服务及设施(寝前服务)、餐饮、游戏

My Games Classics New Tab Chrome插件

图片插件 2017-12-26 07:53:48

Customize your new tab page for Chrome and play your favorite classic games on each new tab.
Customize your new tab page for Chrome and play your favorite classic games on each new tab.

P

Godzilla HD NewTab Backgrounds Chrome插件

图片插件 2019-04-15 22:13:54

通过安装这个应用程序,你的新标签将被更改为哥斯拉主题新标签。背景很酷的哥斯拉标签正在等着你。我们的目的是为世界各地的人们带来令人惊叹的新标签。将您的浏览器新标签带到我们团队亲自为您提供的生活中。每个标签都是杰作 -- 安装它以查看更多信息!
功能:
从 4k 主题的巨大图库中挑选。享受专为您的 chrome 浏览器设计的独特 ghidorah 怪物图片。酷的迷你游戏不停的行动

Red Dead Redemption Tab HD Chrome插件

图片插件 2020-04-21 15:19:34

此应用程序更改您的新选项卡,每次安装时,你都会打开一个新标签,你会看到 “扩展红色死亡救赎壁纸” 标签,而不是默认的新标签。这些超酷的红色死亡救赎标签可以让你的 google chrome 浏览器看起来既漂亮又时尚! 这个扩展有很多主题和背景,比如截图噩梦。随着新的壁纸一直添加到收藏中。所以你每周都会为你的 chrome 浏览器获得一个新的作弊 xbox 背景。调整每个新标签的大小以适应任何屏幕并

Image Histogram Chrome插件

图片插件 2015-04-03 22:36:16

显示图像直方图的神秘世界......
图像直方图可以让你快速查看图像直方图在网络上的图像。

使用时,只需在图像上单击鼠标右键,选择"切换直方图,"和图像直方图将在图像上重叠。回到你的原始图像,只需选择"切换直方图"再次。

独立的红,绿和蓝通道直方图也可以显示。颜色和正常的直方图之间切换,点击直方图图标,在浏览器栏,或者转到图像从Chrome扩展页面直方图选项。

新版本0.1.8:在版本0.1

Christian Backgrounds & New Tab Chrome插件

图片插件 2019-05-04 21:22:29

我们认为你的新账单应该得到更多.这就是为什么我们为你所有热爱的粉丝创建了 Christian。
开始享受令人惊叹的照片和其他令人敬畏的功能的令人敬畏的集合。
再见,伙计们,希望你们发现这个基督教产品很有用,玩得开心!
除了 Christian 令人惊叹的高质量壁纸之外,搜索栏、正确的天气和模拟时钟只是我们的一些伟大功能。
我们还为你所有心爱的桌面游戏添加了

Unicorns - Magic Horse HD Wallpaper v2.17.0 Chrome插件

图片插件 2019-09-27 04:22:31

★我们的独角兽主题包括什么?这个扩展提供了各种各样的高清独角兽壁纸。你可以选择一个幻灯片选项,享受一个漂亮的独角兽壁纸秀。你也可以洗牌所有的壁纸,或者只有你最喜欢的独角兽壁纸。如果你愿意,你可以定制背景并添加多达 20 张自己的照片。我们定期添加新图片。此外,我们的独角兽扩展不包括广告或任何隐藏的捕捉! 此扩展还提供了对您最常访问的网站的快速访问、使用您最喜欢的引擎的 web 搜索、 Gmail

Michael Jordan New Tab & Images Chrome插件

图片插件 2019-09-23 16:48:48

是的!你的 chrome 即将得到有史以来最好的改造!欢迎来到迈克尔 · 乔丹,这是一个为所有真正的粉丝添加的形象 (以及更多)!
-卸载迈克尔 · 乔丹-
要很好地卸载这个插件,请转到浏览器设置中的插件页面。选择不想要的插件,并将其发送到垃圾箱。
以下是我们为您计划的关于迈克尔 · 乔丹的一些精彩的新可能性:
> 你心爱的主题 -- 迈克尔 · 乔丹的大

Metal Gear Solid Themes Chrome插件

图片插件 2019-12-12 05:34:21

当你打开一个新标签时,享受最酷的创建标签,只需选择你的壁纸,让每个人都嫉妒! 我们的目的是为世界各地的人们提供优秀的背景。将您的浏览器标签带回我们团队亲自为您提供的生活中。每个主题都是真正的杰作 -- 设置它来了解更多信息! 为什么金属齿轮固体应用程序无疑令人惊叹?我们收集了一个美丽的画廊,展示了你可以整天玩的最伟大的迷你游戏!使用简单易用的界面。频繁的 imgs 更新,为令人敬畏的壁纸提供无尽的

Underwater Ocean HD Wallpaper New Tab Themes Chrome插件

图片插件 2019-03-01 01:03:33

水下海洋新标签 -- 由 FreeAddon 提供,每次你打开新标签时,安装我的水下海洋新标签主题,享受水下海洋的各种高清壁纸。
★你能从我们的水下海洋主题中得到什么?首先,你可以享受高清质量的各种水下海洋壁纸。你可以洗牌所有的图片,或者只洗牌你最喜欢的水下海洋图片。您还可以选择幻灯片放映选项,享受带有水下海洋壁纸的酷屏幕保护程序。此外,你可以在这个水下海洋新标签中使用其他免费插件主题。

Owari no serafu Wallpapers FullHD New Tab Chrome插件

图片插件 2019-07-02 00:25:36

你的浏览器将与应用程序 Owari no serafu 一起以新鲜的颜色播放!这个应用程序是组织书签的一种新方法!安装我们的应用程序,您将能够享受您最喜欢的主题的高质量照片。现在开始在你的电脑上工作,漂亮的壁纸将在新标签上等着你,而不是无聊的习惯性背景!在我们的应用程序中,我们收集了最受欢迎的照片和图像,Owari no serafu 有很多独特的主题。大量可用的壁纸选择将以其多样性取悦你!每天,

Canyons HD Wallpaper New Tab Theme Chrome插件

图片插件 2019-04-11 13:30:44

峡谷是世界上最著名的自然奇观之一。享受峡谷如亚利桑那大峡谷,布莱斯峡谷国家公园,以及更多的精彩壁纸图像。我们丰富多彩的岩石,无尽的视野,超现实主义的全景,日落,令人惊叹的沙漠场景的高清图像, 充满和平与宁静的风景将征服你的心,你将开始梦想下一次度假旅行的冒险。
功能:
每个新标签都有令人惊叹的图像和谷歌搜索
指尖的应用程序和书签
快速访问大多数访问过

NCT Kpop Extension Chrome插件

图片插件 2019-04-13 12:43:23

再见无聊的新标签页面和精彩的浏览器!NCT Kpop 的爱好者们,开始使用我们令人惊叹的软件,享受新标签页面的最佳质量图像和其他令人敬畏的功能。
作为我们协议的一部分,通过 NCT Kpop 扩展,您允许我们更改 chrome 的新标签功能和外观。如果你想享受我们一流的功能,这是必要的。问问我们吧!如果你对令人敬畏的 NCT Kpop 扩展有任何疑问,不要害羞!我们将非常乐意帮助和回答